Frykter trusler mot soldater

Trusselbildet er usikkert. Forsvarsstaben har likevel bedt militærepå oppdrag i utlandet være varsomme med å oppgi fullt navn oghjemsted til utenforstående, opplyser brigader Finn KristianHannestad i Forsvarsstaben i Oslo til Aftenbladet.