Bråstopp for samdriftssøknader

Reduserte tilskudd til samdrifter i årets jordbruksavtale harbråstanset bøndenes interesse for nye samdriftsetableringer.