«Rocknes»-overlevende har bare mindre skader

De overlevende etter «Rocknes»-havariet er svært preget av situasjonen, men har bare mindre fysiske skader.