• Den russiske tråleren «Elektron» som rømte fra Kystvakten med to norske inspektører om bord. Forsvaret

- Kystvakten kunne fysisk ha bordet «Elektron»