Ubetinget fengsel for grovt bedrageri i OVDS

Fem nåværende og tidligere sjefer i rederiet OVDS er dømt til ubetingede fengselsstraffer for grovt bedrageri av offentlige midler. Selskapet må betale 6 millioner kroner i bot og 65 millioner kroner i erstatning.