Politiet må kryptere politiradioen

Datatilsynet har gitt Politidirektoratet pålegg om å kryptere sitt radiosamband. Arbeidet med dette må startet senest innen seks måneder.