• Arild Rostrup får Sandnes kommunes kulturpris. FOTO: Ove Heimsvik

Kulturpris til Arild Rostrup

Sandnes kommunes kulturpris for 2017 går til Arild Rostrup for hans arbeid med å bevare og vise bilder fra byen. Stipendene går til Andreas Wetås Jara, Henrik Nordtun Gjertsen, Jakob Ingebrigtsen og Joakim Kjemhus.