• Biskop Erling Pettersen holder minnegudstjeneste for en fullsatt Stavanger domkirke et år etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya, 22.juli Marie Von Krogh

Sorgens offentlige kapittel

Den norske kirke fikk en sentral rolle i den offentlige sorgen i tiden etter 22. juli. Den store oppslutningen var ingen selvfølge for en kirke som var i ferd med å skilles fra staten, mener forsker Ida Marie Høeg.