• Innspelinga av Mission Impossible: Fallout på Preikestolen er noko Kulturdepartementet ser for seg å bruke til å byggje Rogaland som merkevare. Tor Inge Jøssang

Slik skal Noreg bli ein magnet for kulturturistar

Regjeringa satsar på tettare kopling mellom stadidentitet og lokale kulturopplevingar.