• Denne uken døde en av norsk samfunnslivs mest markante stemmer: Samfunnsmedisineren Per Fugelli. Tom Kolstad

Utdrag fra Per Fugellis aller siste bok: «Jeg sørger over å miste fortvilelsen over verden og meg selv.»

«Per dør» er humanisten Per Fugellis siste budskap til ettertiden, og en innstendig påminnelse om hva som virkelig teller.