Nei, vaksinen gir ikke chip i armen

BOK: Det er mye mellom himmel og jord, men langt fra så mye som enkelte tror.

Øyvind Strømmen har skrevet en god, men springende bok om konspirasjonsteorier, mener vår anmelder.
Publisert: Publisert:
Grade: 4 out of 6
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Øyvind Strømmen: Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft. 219 sider. Res Publica.

Konspirasjoner forekommer, men vi kan trygt gå ut fra at Covid-vaksinen ikke inneholder en chip som lar Bill Gates styre livene våre. Like trygt kan vi gå ut fra at kondensstripene etter fly ikke er kjemisk eller biologisk materiale som myndighetene sprer for å kontrollere våre tanker eller vår forplantningsevne.

Det vi ikke like trygt kan gjøre, er å følge algoritmene til Youtube og andre sosiale medier ned i det kaninhullet hvor slike konspirasjonsteorier blomstrer. Vi bør holde armlengdes avstand til alle som forfekter Eurabia-teorien eller som hevder at klimaendringene er en svindel oppfunnet av den mektige grønne lobbyen.

I tillegg er det lurt å lese Øyvind Strømmens nye bok om konspirasjonsteorienes historie og utbredelse. Den har sine svake sider, men gir like fullt en nyttig påminnelse om hvor farlige konspirasjonsteorier kan være. «Sions vises protokoller» helte bensin på antisemittenes bål i mellomkrigstiden. Påstanden om at europeiske ledere med overlegg sviker kontinentet og vil skape et islamisert Eurabia var endel av det tankegodset Anders Behring Breivik tok med seg fra de hatske blogginnleggene til Fjordman.

Sprekker i grunnmuren

De beste passasjene i Strømmens litt for springende og fragmentariske framstilling, er de hvor han analyserer hvorfor konspirasjonsteorier får feste. Den viktigste forklaringen er mangelen på tillit, koplet med følelsen av tap. Et samfunn der store samfunnsgrupper støtes ut av arbeidslivet eller opplever at de blir neglisjert av politikerne og ulike eliter, er grøderik jord for fiendebilder av ulikt slag. 

Strømmen viser hvordan krefter både utenfra og innenfra, ovenfra og nedenfra er blitt framstilt som truende konspirasjoner. Muslimene kommer samtidig både nedenfra og utenfra, som jødene gjorde det. I Trump-land er det elitene som innenfra og ovenfra forsøker å hindre at valget blir omstøtt og Donald Trump gjeninnsatt i Det hvite hus. Når store deler av befolkningen oppfatter et demokratisk gjennomført og legitimt valg som en konspirasjon, oppstår det sprekker i samfunnets grunnmur.

Mye USA

Strømmen bruker mye plass på amerikanske konspirasjonsteorier. For mange til at boken oppleves helt relevant for den norske virkeligheten. Han skriver også i en slags assosiativ strøm, der det ene eksemplet for raskt leder videre til et annet, ofte i litt for store sprang i tid og rom. Strukturen som han redegjør for i innledningen, er ikke tydelig nok, eller stram nok til at det blir en naturlig progresjon i framstillingen.

Hans hovedpoeng er at de fleste konspirasjonsteoriene i realiteten er anklager. De går løs på grupper som allerede er definert som fiender, enten det er barnevernet, den farmasøytiske industrien, innvandrere eller egne eller andre lands myndigheter. Psykologisk bunner teoriene i vår evne til å se mønstre og bli spesielt oppmerksomme på hendelser eller fenomen som passer inn i mønstre vi allerede har definert. Den som tror på Eurabia-teorien vil se snikislamisering overalt. De sosiale mediene har gjort spredningen av konspirasjonsteorier eksponentielt mye lettere, samtidig som de har bidratt til å underminere tilliten til de tradisjonelle mediene.

I Norge er konspirasjonsteoretikerne heldigvis en marginal gruppe, men de er mange nok, og støyende nok til at de bør tas på alvor. Den beste måten å gjøre det på, er å styrke den allerede sterke tilliten som holder det norske samfunnet sammen. Håndteringen av pandemien, ikke minst fra Folkehelseinstituttets side, har vist hvordan åpenhet er det mest effektive våpen mot vrangforestillinger og teorier om at vi alle etter hvert går rundt med en statskontrollert chip i armen.

Publisert: