Fredet er noe annet enn vernet

Ikke alltid like lett å vite hvor viktig og verdifullt et kulturminne er. Hva er egentlig forskjellen på fredet og vernet?

Kulturmiljøet i Sogndalstrand ble fredet i statsråd i juni 2005. Da hadde deler av stedet vært midlertidig fredet siden 1994. Bakgrunnen for statusen er at store deler av det gamle ladestedet hadde vært under press for utbygging av hytter og boliger siden 1970-tallet.
 • Eli Næsheim
  Eli Næsheim
  journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Riksantikvarens liste over ca. 40 forklaringer på ord som bruker innen kulturminneforvaltningen er er laget for fagfolkene. Avdelingsdirektør Kristin Bakken hos Riksantikvaren opplyser at de som jobber med dette på ulike nivå, lokalt, på fylkesplan eller i Oslo, trenger å ha et felles utgangspunkt - en presis forståelse - av ordets betydning. Men listen kan også være til hjelp for oss andre. Til å finne ut hva fredet og vernet egentlig betyr, for eksempel.

– Nettopp når det gjelder disse to er der mange ulike oppfattelser, påpeker Kristin Bakken.

Her er ord hentet fra Riksantikvarens nylig reviderte liste, de to første er nye:

Anlegg: En gruppe bygninger med tilhørende areal, for eksempel gårdsanlegg, byanlegg, eller fabrikkanlegg. Kan også brukes om bro, tunnel, eller grøntanlegg. For arkeologiske kulturminner ligger anlegget ofte under marken.

Antikvariske retningslinjer: Kan være krav om å bruke tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker, bruk av håndverkere med kunnskap om arbeid med vernede kulturminner. Eventuelt begrensninger på hva som kan skiftes eller fjernes fra kulturminnet.

Kulturarven vår

Immateriell kulturarv: I kulturminneforvaltningen er immateriell kulturarv knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. For eksempel tro, tradisjoner, sagn og hendelser.

Kulturarv: En samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur.

Kulturminne: Alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Også steder som knyttes mot historiske hendelser, tro, eller tradisjon. Naturelementer med kulturhistorisk verdi kan være kulturminne, eller en del av et. Også bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar fra vår egen eller tidligere tid.

Kulturminneverdi: Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere eller andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike måter. Vurderingen kan endres over tid. Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdien i tre grupper; kunnskap, opplevelse og bruksverdi.

Nyere tids kulturminne: Kulturminne datert til 1537 eller senere.

Fredet og vernet

Fredet: Den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som brukes ved fredning er kulturminneloven og svalbardmiljøloven.

Automatisk fredet: Faste kulturminner fra før 1537. Samiske faste kulturminner eldre enn 100 år. Stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537-1649. Faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946.

Vernestatus: Kulturminner kan ha ulik vernestatus, begrep som forklarer hvilken betydning vernet får. Det skilles mellom automatisk fredet, skipsfunn, fjernet, uavklart, forskriftsfredet, vedtaksfredet, ikke fredet, fredningssak pågår, midlertidig fredet, listeførte kirker, opphevet fredning, verdensarv og inngår i kulturmiljø.

Fredet kulturmiljø: Et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares for ettertiden.

Vernet kulturminne: Vernet ved lov eller andre virkemidler.

Verneverdig kulturminne: Verneverdig og bevaringsverdig brukes om hverandre. Et kulturminne som er vurdert kulturhistorisk og er identifisert som verdig. De fleste verneverdige kulturminner er ikke formelt vernet. Mange blir likevel tatt vare på fordi de oppfattes som verdifulle av eierne og brukere.

Les også

 1. MER OM VÅRE LOKALE KULTURMINNER: Rogaland får over 11 millioner til vern av fartøyer

 2. Ordføreren håper på restaurant i Norges Bank-bygget

 3. Hitlerkjeften på Brusand mistar framtennene

 4. Hvitkalkede vegger også inne i domkirken?

Publisert:
 1. Riksantikvaren
 2. Fredning

Mest lest akkurat nå

 1. Lærerne varsler streik – avviser løsningen i kommuneoppgjøret

 2. Frigir navn etter drukning i Egersund

 3. Sier opp i Shell: «De klam­rer seg som en narko­man til fossil­indus­trien»

 4. Det går ikkje lenger å tru at dette ikkje vil gå utover behandlinga av pasientar og arbeidssituasjonen til dei tilsette

 5. Solbakken vurderte Tripic

 6. En måned på sidelinjen for Zlatko Tripic