• Hva har disse fire bildene til felles? 1. Tommy Ellingsen. 2. Kristian Jacobsen. 3 Jan Inge Haga. 4. Lars Idar Waage.

Hva har disse fire bildene til felles?

Hva har disse fire bildene med hverandre å gjøre? Og hva har de med 2. juli og et 500-årsjubileum å gjøre?