Øystein Stene er Årets kverulant

Øystein Stene problematiserte #metoo – og fikk dødstrusler i posten. Torsdag fikk han Kverulantkatedralens pris for å ha problematisert kjønn i og likestilling.

Øystein Stene får pris for sitt bidrag til norsk kjønnsdebatt i 2019.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Årets vinner er en god kverulant fordi han har:

  • utfordret den etablerte sannheten om norsk likestilling
  • han har utvist stort mot når han har framsatt upopulære argument og ytringer for å skape refleksjon og debatt
  • vært uredd, kompromissløs og selvoppofrende i den betente debatten om mannens liv og rolle i vår tid, spesielt i kjølvannet av #metoo.»

Dette skriver juryen bak prisen «Årets kverulant» – Kåkå kverulantkatedralens årlige hedersbevisning til en motstemme «som har styrket det lokale, nasjonale og internasjonale uenighetsfellesskapet», som det heter i retningslinjene for prisen.

Øystein Stene er forfatter, høyskolelektor og samfunnsdebattant. I etterkant av #metoo-debatten, og ganske særlig etter et opprop fra kvinner i norsk teater, problematiserte han tematikken i et essay i Samtiden og en kronikk i Aftenposten.

Som juryen skriver: «Årets vinner tok nærmest alene på seg jobben med å løfte utfordringene ved #metoo-debatten opp på et nasjonalt nivå. Han bidro dermed til å utvide det offentlige ordskiftet og mediedekningen, og styrket dermed også folkeopinionens mulighetsrom for opplysning og balansert debatt.»

Stenes bidrag ble møtt med begrenset applaus. Tvert om opplevde han å få massiv kritikk og motstand. Som han skriver i boka han siden skulle gi ut: «Mitt sosiale liv i bransjen var over.»

Men fra Kåkå får han altså ros og heder: «Vinneren har utvist mot til å mene offentlig på en slik måte at etablerte sannheter utfordres, og har vist evne til å skape en kraftfull og retorisk offentlig debatt gjennom en mengde reflekterte og sannhetssøkende kronikker i nasjonale medier. Vinneren har også stått støtt i et utall offentlige debatter med tidvis høy temperatur og gjentatte personangrep.
Årets kverulant har bidratt med ny og nødvendig kunnskap om mannens rolle i dagens offentlige samtale. Han har våget å løfte upopulære perspektiv for å utvide den offentlige samtalen. Han har vært kompromissløs, og er alltid kompromissløst på jakt etter opplysning og den gode samtalen.»

Publisert: