• Arnfinn Bjerkestrand svarer på kritikken og ser fram til å diskutere kulturplanen med bransjen. Pål Christensen

– Kulturplanen er først og fremst en kunnskapsbase

Fredag inviterer kultursjef Arnfinn Bjerkestrand distriktets kulturliv til å komme med innspill til den nye kulturplanen.