• Per Christian Browns «Wonders of the Volcano» heng på Prosjektrom Normanns til 5. januar. Så hamnar utstillinga i Oslo. Tommy Ellingsen

Oslo kjøper heil utstilling frå Stavanger

– Det er heilt sjukt! Sånn reagerer Elin Melberg på at Oslo kommunes kunstsamling kjøper heile Per Christian Browns utstilling «Wonders of the Volcano» frå kunstnarstyrte Prosjektrom Normanns. I Stavanger.