• Simian Mobile Disco er London-duoen Jas Shaw og James Ford.
    Galleri

De synger som en fuglesverm, hypnotisk!

Elektroduoen utforsker stemmen som instrument og resultatet er hypnotiserende.