• Glahn (Anders Dale) i et mindre lykkelig øyeblikk med Edvarda (Ragnhild Arnestad Mønness). Kristian Jacobsen

Pan: En triumf for Anders Dale og Arne Nøst

TEATER: Går det an å skape bra teater av folk som står på scenen og roper «denne ensomme natt» og snakker om «min udødelige sjel»? Ja, overraskende nok. Takket være en kraftprestasjon og stor teaterklokskap.