• Det er ikke lett å orientere seg i de mange tv-tilbudene. Nå mener Forbrukertilsynet at tilbyderne må rydde opp. Illustrasjonsfoto/Shutterstock

Forbrukertilsynet mener tv-tilbyderne må gi bedre informasjon til forbrukerne

Etter å ha undersøkt tv-pakkene de største tv-tilbyderne tilbyr, konkluderer Forbrukertilsynet med at markedsføringen i mange tilfeller er mangelfull.