• Barn og unge valfartet hit i fjor, og lånte totalt 240.218 bøker. FOTO: Anne Sneisen

Færre lånte film og musikk, flere lånte barnebøker

Stavanger biblioteks utlånstall har gått ned de siste to årene, men biblioteket klarte samtidig å engasjere flere unge lesere.