• Den australske professoren Steve Keen kom til Stavanger og Kåkånomics for å kritisera økonomar og dei dominerande modellane i økonomifaget. Det fekk han ikkje gjera uimotsagt. Pål Christensen

Teoretisk basketak på Kåkånomics

KÅKÅNOMICS: Temperaturen blei høg då australske Steve Keen gjekk til knallhardt åtak på konvensjonell økonomisk teori - og så blei skulda for å vera intellektuelt uærlig av norske Kalle Moene.