• Dette er Tupelo arkitektur/Narud Stokke Wiig AS sitt bygg på Våland. Arkeologisk museums nye lokaler har blant annet nye magasiner, tekniske rom, utstillingslokale og publikumsfasiliteter. Tupelo arkitektur

Fortsatt ingen penger til Arkeologisk museums nybygg

STATSBUDSJETTET: Startbevilgningen på 10-15 millioner kroner for videre arbeidet med nybygget til Arkeologisk museum i Stavanger lar vente på seg.