• Amund Thomsen speler hovudrolla. Dei andre skodespelarane er frå venstre Oskar Ommundsen, Judith Synnøve Svendsen, Herman Breivik Rød og Øyvind Pedersen. Hilde Hauge, Feien og Fjong

Kan ein velte ei ku?

Den draumen me ber på er at noko vidunderleg skal skje, men i den mørke spelefilmen «Å velte ei ku» blir draumen knust.