Faren, datteren og terrortrusselen

Kjærlighetens uro i terrorberedskapens tid.