• Hollywood.

Bøker skal danses, slim skal sjekkes, og musikk, musikk, musikk!

TOU: Forfattere. Musikere. Dansere. Humorister. Filmfolk. Bildekunstnere. Som vanlig holder Tou dørene åpne for ulike folk. Nå er høstprogrammet allerede godt i gang.