• Per Christian Brown, «Reminiscence of a Volcanic Eruption” 1 – 3, fotografi. Tommy Ellingsen

Sanselighetens natur

Forholdet mellom natur og kultur settes i spill når Per Christian Brown lar seg inspirere av vulkaner og varme kilder.