• Berit Eskevik overtok Galleri Neo på Strandkaien våren 2013. Mange cruiseturister stikker innom det lille galleriet, men de kjøper lite. Hun er avhengig av de lokale bedriftskunstforeningene og faste kunder for å kunne overleve. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Skattesmell truer bedriftskunstforeninger

Bedriftskunstforeningene er en velferdsordning som utløser skatteplikt. Dette kan bety at enda flere av disse foreningene legges ned. Kunstnere og gallerier frykter for økonomien.