Dropper Akropolis som navn på området

Kommunedirektøren i Stavanger vil avlyse debatten for stedsnavnet til de nye teater- og museumsbygningene.

Samme arkitekt står bak disse historiske bygningene i Stavanger. Kommunedirektøren vil ikke bruke tid på å diskutere navn på området.
 • Kjell Arne Knutsen
  Kjell Arne Knutsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Reaksjonene var sterke da kommunedirektøren i Stavanger i januar foreslo å bruke Akropolis som navn på visjonen – og området – for nye bygg til Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

Etter en høringsrunde, velger kommunedirektøren å trekke den delen av forslaget som handler om navnet.

– Kommunedirektøren mener det per i dag ikke er hensiktsmessig å prioritere ressursbruk på en navneprosess for å gi et eget navn til området som omfattes av visjonen, heter det i innstillingen til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Utvalget skal behandle hele Akropolis-visjonen, hvor navnet er et element, i et møte onsdag 5. mai.

Kommunedirektøren vil fortsatt bruke Akropolis som navn på visjonen.

Ikke eget navn i dag

Utgangspunktet for forslaget var at området som omfatter visjonen i dag ikke har noe offisielt stedsnavn. Geografisk sett er det en del av både sentrum, Kannik og Våland. I offentlige dokumenter brukes navn om området som Skjævelandsstykket, og i sentrumsplanen og kulturminneplanen er Akropolis/Akropolishøyden. Det er også foreslått flere nye navn, blant annet Eckhoffhøyden, Museumshøyden, Kulturhøyden og Kannikhøyden.

Ifølge stadnamnlova er det Kartverket som har myndighet til å gi høydedraget et eget navn. Kartverket bruker om lag ett år på å fatte vedtak i navnesaker.

– I denne saken, der det er mange navn som brukes om området, og ingen utpeker seg som det klart «riktigste» navnet, vil det være krevende for Kartverket å komme fram til et godt vedtak. Navnet som blir vedtatt, er kanskje heller ikke noe kommunen og lokalbefolkningen kjenner seg igjen i, skriver kommunedirektøren i saksutredningen.

Les også

Vil døpe hele området Akropolis

I høringsrunden blir dette sagt om Akropolis som navn på visjonen og området:

Rogaland Teater:

«Styret støtter at visjonen også̊ i det videre arbeidet omtales som «Akropolisvisjonen». Visjonen er over tid benyttet i ulike formelle sammenhenger og er også̊ godt innarbeidet ved teateret.

Styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn og anbefaler at man i det videre arbeidet i denne fasen bruker det nøytrale begrepet «området» i visjonsteksten. Et endelig navn på området kan da eventuelt enkelt innarbeides i neste fase.»

Museum Stavanger:

«Stavanger kommune foreslår Akropolis som visjonsnavn. Navnet er allerede et godt innarbeidet navn for visjonsprosessen, både lokalt og nasjonalt (...) Styret anbefaler at man tydeligere skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.»

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger:

«Universitetet i Stavanger er skeptisk til Akropolis-navnet. Selv om det hevdes at navnet har en viss lokalhistorisk forankring, mener vi at det er for ambisiøst og kan virke fjernt for mange. Det gir en avstand mellom oss og dem. Nettopp avstand til «mannen i gata» har til tider vært en utfordring for kulturinstitusjonene, og det arbeides daglig for å bygge ned barrierer. På dette grunnlaget mener vi visjonen ikke bør ha navn etter en gresk høyborg. UiS mener at navnet på visjonen bør fremme Stavangers egen historie og identitet.

Et godt forslag i våre øyne er Kannik eller Kannikhøyden.»

Rogaland fylkeskommune:

«Fylkesrådmannen har ikke motforestillinger til at Akropolis beholdes som navn på visjonen og prosessen,(...) Når det gjelder Akropolis som navn på selve høyden/området, oppfatter fylkesrådmannen dette først og fremst som en avgrensning av området som omfattes av visjonen, ikke et forslag om nytt stedsnavn.»

Visjonen og spørsmålet om navn skal til endelig behandling i kommunalutvalget i Stavanger 25. mai.

Les også

 1. Kultur­sjefen skjønner at navnet skaper enga­sjement

 2. Dette sier teatersjefen og museumsdirektøren om forslag til navn

 3. – Kanskje vi skal kalle det Renberg-høyden?

Publisert:
 1. Museum
 2. Stavanger
 3. Stavanger kommune
 4. Rogaland fylkeskommune
 5. Kannik

Mest lest akkurat nå

 1. Mange båtglade er innom denne gjestehavnen i Ryfylke hver sommer. Nå er den kåret til Norges beste

 2. Overskridelser skaper trøbbel for byggingen av nye SUS: – Ikke en veldig kjekk dag

 3. Flertall for å fjerne bompenger om natten og søndagen

 4. 18 fikk fartsbot i Sola

 5. Erik Ravnanger var overvektig og i elendig form før han møtte Benedicte Kristoffersen. Her er de på vei til sitt eget bryllup.

 6. Stor­skole på denne tomta det beste for bydelen