En stor seier

Publisert: Publisert:

Skittenrealismens mester, Jonny Halberg, har skrevet sin første historiske roman. Aftenbladets anmelder liker vendingen i forfatterskapet. Foto: Aas, Erlend

Sigmund Jensen

Den 14. august 1814 har av forståelige grunner havnet i skyggen av 17. mai; det er alltid hyggeligere å feire sine seirer enn å markere sine nederlag. I ettertid er det imidlertid ikke vanskelig å se at Mossekonvensjonen var en velsignelse for landet. Som tapende part i Napoleonskrigene måtte Danmark i januar 1814 avstå Norge til Sverige. I mai ble Grunnloven vedtatt og den danske prins Christian Frederik valgt til konge. Krig med Sverige syntes uunngåelig. Sommeren 1814 rustet Sverige opp, mens Norge forberedte seg på invasjonen.

Det er den dramatiske rammen omkring Jonny Halbergs (f. 1962) velskrevne og fengslende roman "Nederlaget", som tar til den 21. juli dette året, da kongen og hans følge ankommer Moss. Utgangspunktet er atypisk for Halberg, som ellers har utmerket seg som den ordknappe skittenrealismens mester. Her er vel også skitt, sykdom, fattigdom, gjørme, slit, nød og død nok, men språket er rendyrket sobert og gammelmodig, med hyppige innslag av ellers lite brukte ord og vendinger. Det gir fortellingen et autentisk og troverdig preg. Bilder og uttrykk som ville ha blitt stemplet som klisjeer i nær sagt en hvilken som helst av forfatterens andre romaner, fremstår her både som naturlige og tidsriktige.

Historien fortelles av kammertjeneren Ole Pedersen, som kan virke litt unnselig og holdningsløs, men snart viser seg fra en annen side. Han tumler også med store identitets— og eksistensspørsmål. Gjennom Ole Pedersen kommer vi tett på kong Christian Frederik, som blir stadig mer nervesvak, skyldbetynget og vankelmodig etter som svenskene rykker fram og i løpet av et par uker underlegger seg Hvaler, Fredrikstad og områdene øst for Glomma.

Den 10. august samles konge og regjering i hovedbygningen på Moss jernverk, senere kjent som Konvensjonsgården, til forhandlinger med svenskenes sendemann, Björnstjerna. Den 14. august 1814 undertegnes så Mossekonvensjonen, der Christian Frederik frasier seg kongemakten og Norge havner i personalunion med Sverige.

Mange nordmenn opplevde dette som et svik, men det synes åpenbart at Norges historie ville ha vært en helt annen uten kongens kompromissvilje. Kieltraktaten, som ville ha gjort Norge til en uselvstendig del av Sverige, ble satt tilside. Med Mossekonvensjonen beholdt Norge både Grunnloven, Stortinget og selvstyret, samtidig som avtalen gjorde en slutt på den siste krigen som de nordiske landene har utkjempet mot hverandre.

Disse urolige og dramatiske skjebneukene i Norges historie forteller Halberg underholdende og overbevisende om gjennom portrettene av kongen og hans kammertjener, og i skildringen av den norske overklassen, den fortvilte nøden og grenseløse fattigdommen, kontrastert av rørende øyeblikk av medmenneskelighet og omsorg for både folk og fe oppi all elendigheten. Halberg imponerer med sine historiekunnskaper, miljøskildringer, persontegninger og sin språkfølelse, og tar med "Nederlaget" forfatterskapet i en ny, spennende og særdeles vellykket retning.

Publisert: