Frykter for framtiden til verneverdige tradisjonshåndverk

Rogalands eneste lærlingbedrift for glassblåsing kan forsvinne. – Trine Sundts virksomhet er essensiell for yrket, sier Petronelle Gaarder Herbern, prosjektleder i Norgesglass, nettverket for glasshytter.

Publisert: Publisert:

Trine Sundt anslår at det vil koste rundt 150.000 kroner å flytte verkstedet hennes. Det har hun ikke råd til, derfor vurderer hun nå å legge ned «glasshytten» sin. Foto: Jarle Aasland

 • Stella Marie Brevik
  Journalist

Lokalene til Stavanger Glassblåseri har blitt kjøpt opp av Statens vegvesen og skal rives til fordel for en ny bussvei. Eieren, Trine Sundt, har per i dag ikke råd til å starte opp et nytt verksted. Dermed kan Rogalands eneste lærlingbedrift innen glassblåsing forsvinne.

Les også

Fire lærlinger bærer på et stort ansvar – de må videreføre et eldgammelt håndverk

Bussveien har skapt problemer for Trine Sundt. Bildet er fra 2004, da hun åpnet Stavanger Glassblåseri på Gausel. Foto: Egil Eriksson

Ingen kompensasjon

Inne på glassblåseriet på Gausel jobber Sundt med lærlingen hennes, Hanna Karlsen. Her har Sundt drevet sin virksomhet siden 2004.

Ovnen er varm, men i februar skrus den av. Sundt må være ferdig utpakket til 1. mai 2020. Etter Karlsen tar fagprøven i februar pakkes utstyret ned og havner på lager.

– Under bakken ligger et gassanlegg. Det vil koste meg rundt 150.000 kroner å installere ett nytt. Det har jeg ikke råd til, sier Sundt.

Hun og mannen eier deler av bygningen, men hun leier verkstedet. Da de ble kontaktet av Vegvesenet, gikk de med på tilbudet om oppkjøp, men hun forsto det slik at hun fikk kompensasjon for flyttingen av verkstedet. Det får hun ikke.

Her ligger Stavanger Glassblåseri. Rett ved togstasjonen på Gausel. Glassblåseriet har holdt til her siden 2004, men 1. mai 2020 må Sundt være ute av bygningen. Foto: Jarle Aasland

Ikke egne regler for verneverdige bedrifter

– Har Sundt rett på kompensasjon og i hvilke tilfeller har man rett på dette?

– Det er lovverket som styrer om grunneier eller en leietaker har krav på kompensasjon og i så fall hvilken kompensasjon. Som veieier tilbyr vi (Rogaland fylkeskommune, red.anm.) alltid en erstatning etter det grunneier eller leietaker har krav på etter lovverket. Hvis grunneier ikke aksepterer dette, har de anledning til å få fastsatt erstatning gjennom domstolen. I denne saken har vi inngått frivillige avtaler og både grunneier og leietaker har også i hele prosessen hatt bistand fra advokat, sier seksjonsleder i fylkeskommunen, Harald Bøhn, til Aftenbladet.

– Har det noe å si at faget hun bedriver er verneverdig?

– Slik vi vurderer saken, er det i lovverket ikke særregler for verneverdige bedrifter. Glassblåseriet var på utgående kontrakt, til 2021, og det ble avgjørende i denne saken.

Det er stesønnen til Sundt som eier delen av bygget der verkstedet er lokalisert.

– Det dummeste som har skjedd

Sundt er klar over at leiekontrakten har skylden for situasjonen, men forklarer at hun hadde planer om å forlenge kontrakten.

– Det er det dummeste som har skjedd. Vi visste at noe skulle skje, så vi har ikke fornyet kontrakten med flere år, fordi vi ventet på å få vite hva som skulle skje. Så nå kan ikke jeg bevise at jeg hadde tenkt til å være her over lengre tid, sier Sundt.

– Jeg har falt gjennom et hull i lovverket. Det synes jeg er urimelig.

Bussveien, på strekningen fra Vaulen til Sandnes-grensen, berører flere hundre grunneiere, både boligeiendommer og næringsdrivende, opplyser Bøhn.

Enkeltmannsforetak på UNESCO-liste

Lærling Hanna Karlsen rister på hodet. Håndverket hun lærer seg er truet – så truet at UNESCO har puttet det på listen over verneverdige håndverk. Karlsen er snart ferdig utlært, men synes det er trist at lærlingplassen hos Sundt kan forsvinne.

– Jeg vil jo ikke legge ned, men jeg føler jeg blir fratatt virksomheten og yrket mitt hvis jeg må flytte for egen regning, sier Sundt.

– Made in Rogaland har lagd en «spleis» for meg. Det er både rart og herlig, jeg blir helt rørt. Jeg kan søke om støtte, men er ikke sikker på hvor ennå. Verneverdige fag faller litt gjennom på forskjellige støtteordninger.

«Spleisen» er nå på over 40.000 kroner og 124 personer har til nå donert penger for å redde verkstedet til Sundt.

Hanna Karlsen kan bli Trine Sundts siste lærling på glassblåseriet. Foto: Jon Ingemundsen

Vil skape ringvirkninger for yrket

Det tar minst tre år å bli ferdig uteksaminert som glassblåser i Norge. Ifølge prosjektleder i Norgesglass (nettverk for glasshytter), Petronelle Gaarder Herbern, finnes det 38 glasshytter i Norge. Av disse er cirka 14 godkjente lærlingbedrifter, men det er bare 5 som per i dag har lærlinger. Dette tallet inkluderer verkstedet til Sundt.

Tidligere i høst var halvparten av Norges glassblåserlærlinger samlet i Stavanger. De var to stykker.

Herbern mener Sundts virksomhet er ekstremt viktig for fremtiden til yrket.

– Verneverdige tradisjonshåndverk er kun verneverdige hvis det uteksamineres et visst antall lærlinger på landsbasis over en viss tidsperiode. Glassblåsing har alltid ligget innenfor definisjonen. Derfor er Sundts virksomhet essensiell. Hun har vært en stabil lærlingbedrift, som betyr mye. Hun bidrar til å holde yrket bærekraftig, sier Herbern.

Herbern forteller videre at en eventuell nedleggelse av Sundts verksted vil skape ringvirkninger for yrket.

– Har man ikke lærlingbedrifter, vil ikke de etablere glasshyttene få tak i assistenter med den nødvendige kompetansen. Og i Norge er det ingen annen måte å tilegne seg den kompetansen på, enn å være lærling. Å drive et verksted på egen hånd er nesten umulig, derfor er disse assistentene viktige. Samtidig tar det ofte 10 til 15 år før en ferdig utdannet glassblåser tar over, eller starter eget verksted.

Herbern anslår at Sundt har stått for en sjettedel av Norges glassblåserlærlinger de siste årene.

– Derfor er det viktig å støtte Sundt, som nå har havnet i denne situasjonen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 2. For første gang kjørte over 10.000 gjennom Ryfylketunnelen i løpet av ett døgn

 3. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 4. Ka då ittepå skilsmissen?

 5. Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

 6. Mann til sykehus etter arbeidsulykke

 1. Statens vegvesen
 2. Rogaland fylkeskommune
 3. Kunst