Teatret får hjelp av SR Bank, må ikkje knusa sparegrisen

Sparebankstiftelsen SR-Bank blar opp med dei to millionar kronene kulturminister Trine Skei Grande (V) ikkje ville gi for at Rogaland Teater skal koma i mål med forstudiet til nytt teaterbygg.

Publisert: Publisert:

I juni presenterte Rogaland Teater og Museum Stavanger Helen & Hards «mulighetsstudie», der tanken er at teateret og MUST går saman om nybygging i Kannik. Dette utløyste i sin tur ein debatt om det er plass til så mykje bygningsmasse på så liten plass. Foto: Volumstudie av Helen & Hard

 • Jan Zahl
  Kulturjournalist

Skuffinga over regjeringa i Oslo er snudd til glede over det lokale næringslivet på Rogaland Teater. Då statsbudsjettet for neste år blei presentert i oktober, var det ikkje sett av éi krone til siste fase i utgreiingsarbeidet teateret har jobba med sidan 2011 for å få på plass eit nytt teaterbygg.

«Totalt overraskande», «oppsiktsvekkjande» og «svært skuffande». Slik tok direktør Ellen Math Henrichsen imot budsjettet i oktober. Kulturdepartementet svarte på si side at dei ikkje pleier å gi støtte til slike forprosjekt, at Rogaland Teater likevel har fått seks millionar kroner i perioden 2016–2018, men at dei nå må ta av eigne midlar for å koma i hamn.

Dermed såg det ut til at teateret måtte knusa sparegrisen og gå laus på sparepengane sine. Heilt til Sparebankstiftelsen SR-Bank denne veka altså kom med si førjulsgåve og tok på seg å betala dei to millionar kronene staten ikkje ville bidra med.

– Sparebankstiftelsen SR-Bank ser behovet for betre fysiske rammer for teateret og ser på utviklinga av Prosjekt sceneskifte som eit viktig kulturelt løft for regionen. Sparebankstiftinga vil derfor støtta det vidare arbeidet med eit nytt teaterhus for å sikra ei framtidig god løysing til glede for heile regionen, seier dagleg leiar Tor Dahle i pressemeldinga teateret har sendt ut.

Les også

Teater er best utanfor Oslo

Rogaland Teater har altså jobba med det som kan bli eit nytt teaterbygg i åtte år, og meiner prosjektet aldri har vore betre forankra lokalt. Det inngår som eitt av tre prioriterte område i Stavangers kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2025. I den politiske plattforma til Stavangers nye, politiske fleirtal heiter det blant anna at «Vi vil arbeide for statleg finansiering for å få realisert eit nytt teaterbygg til Rogaland Teater.»

Men om teateret har arbeida lenge med saka, er det framleis langt fram til eit nytt teaterbygg – eventuelt – står ferdig. Etter forstudiet kjem ein forprosjektfase før ein – eventuelt – går vidare inn i hovudprosjektet. Men då må ein først finna ut kven som både har vilje og økonomisk evne til å betala ein pris ingen så langt kjenner. Det einaste som er sikkert, er at talet som kjem til å stå på den endelege prislappen blir veldig, veldig stort.

Publisert:

Les også

 1. Teatret + museet kan bli sant

 2. – Ikkje plass til teater og museum utan å rasera området

 3. Arki­tekt: – Bygg nytt teater i Paradis

 4. Her vil dei ulike partia i Stavanger plassera teateret i framtida

 1. Teater
 2. SR Bank
 3. Kulturdepartementet
 4. Rogaland Teater
 5. Kulturpolitikk