Årets modigste forfatter?

BOK: Nancy Herz fortsetter sitt engasjement mot negativ sosial kontroll, ved å bruke sprengkraften i historien om sin egen morsrelasjon i en nesten fullendt utgivelse.

Nancy Herz har skrevet en ny modig bok om sosial kontroll – og om hvordan det er å snakke om det vanskelige med sin egen mor.
 • Anna Serafima S. Kvam
  Litteraturkritiker
Publisert: Publisert:
Grade: 5 out of 6

Nancy Herz: Skal du ikke gifte deg snart? 268 sider. Gyldendal.

Det er sjelden ukomplisert for barn og foreldre å snakke åpent, ærlig og utfordrende med hverandre om sex, uavhengig av kulturell og erfaringsmessig bakgrunn. For forfatteren av Skal du ikke gifte deg snart, ligger tematikken og ulmer under ethvert samtaleemne hun fører med sin mor, som er født og oppvokst i Libanon og kom til Norge samme året som Nancy Herz ble født. Når disse to skal snakke om kropp, kjærlighet og partnervalg berører problemstillingene både deres egen privatsfære, og spørsmål om identitet, krig, migrasjon og hjemlengsel. Det er ikke bare bare å omsette slikt stoff i en form som gir rom for både mor og datters stemme. Forfatteren lykkes imidlertid et svært godt stykke på vei. 

Nancy Herz, oppvokst i Haugesund, er kjent som en av de tre “skamløse jentene”, som tok norsk offentlighet med storm i 2016. Sammen med Amina Bile og Sofia Srour tok hun et knallhardt oppgjør med negativ sosial kontroll i en Aftenposten-kronikk. Året etter kom trioen med boka Skamløs (2017), som viderebringer vitnesbyrd fra norske ungdommer med røtter i flere kulturer. Det er fortellinger som problematiserer skam- og æreskultur, og viser fram krysspresset som oppstår i det en kjemper for frigjøring i egen familie, og samtidig mot fordommer majoritetssamfunnet. Den problemstillingen lever Nancy Herz i og med, og det gjør andreboka til et modig prosjekt.

Kulturen og forventningene knyttet til ekteskapsinngåelse, og ideen om jomfrudom gjennomsyrer uenighetene mellom mor og datter.

Klapper for datteren

I prologen tas vi rett til problemstillingens kjerne: “Forstår hun ironien i at hun, som bare for få minutter siden satt og klappet da navnet mitt ble ropt opp, er den som har vært mest kritisk til min frihetskamp”, tenker forfatteren i det hun ser moren i publikum under overrekkelsen av Fritt Ords honnørpris. Deretter tas leseren med inn i samtalerommet Herz og moren etablerer på tross av en periode med dype konflikter. Da forfatteren bestemmer seg for å skrive om mødre som oppdrar barn mellom flere kulturer, blir det klart at det er historien om sin egen mamma hun vil fortelle. Og for et materiale som serveres! I løpet av tre hovedkapitler forvandles samtalen de to fører over båndopptager, til et rørende og opprørende vitnesbyrd om krig, doble identiteter og giftemål, alltid dette giftemålet. 

Kulturen og forventningene knyttet til ekteskapsinngåelse, og ideen om jomfrudom gjennomsyrer uenighetene mellom mor og datter. Herz har bodd i Norge nesten hele sitt liv, er ateist, tror på valgfrihet og vil ikke gifte seg. Moren har levd halve livet i Libanon, er religiøs og slutter ikke å kreve av datteren at hun og samboeren bør la seg vie. Frontene er til dels steile. Likevel åpner dialog- og intervjuformen, hvor moren kommer til orde tilsynelatende ufiltrert, for at leseren selv kan se og vurdere begge kvinnenes resonnementer og (u)vilje til å endre mening. Herz har gjort kunststykket det er å meisle ut et format som viser frem hennes egen kompromissløshet og samtidig aldri lukker rommet for å nærme seg morens beveggrunner. På den måten lever hun opp til standarden hun setter for seg selv og alle andre med minoritetsbakgrunn som kjemper frihetskamper: «Det er ingen av oss som snakker om disse tingene fordi vi ønsker våre miljøer noe vondt. Vi gjør det fordi vi unner oss og dem noe mye bedre». Det demonstrerer Herz med all tydelighet. 

Personlige erfaringer

Skal du ikke gifte deg snart er en direkte henvendelse til ungdommer og unge voksne som kjemper lignende kamper som det Herz gjør. Overfor denne målgruppa fungerer den muntlige og skildrende stilen godt. Herz og morens personlige erfaringer er omsatt i et, om enn noe gjentagende, likefullt levende språk, som driver leseren fremover. 

Det er imidlertid flere enn Herz generasjonsfeller som bør ta innover seg budskapet Jeg tenker på landets beslutningstakere, på byråkrater og arbeidstakere som jevnlig møter unge mennesker som står i de beinharde dilemmaene boka skildrer. I så måte kunne Herz utnyttet stoffets slagkraft enda bedre. Det personlige materialet kunne med fordel vært satt i dialog med det som vitterlig var utgangspunktet for bokas tilblivelse: lanseringen av en forskningsrapport om det å oppdra barn i en migrasjonskontekst. På hvilken måte utfordrer og nyanserer forskningen som har inspirert Herz til å skrive, hennes og morens historie og vice versa? Forhåpentligvis inspirerer utgivelsen mange til å gjøre slike undersøkelser på egenhånd. Da vil vi ha kommet et godt stykke på vei mot en offentlig samtale hvor flere forstår balansegangen Herz og en rekke av hennes generasjonsfeller må trå. 

Publisert:

Bokanmeldelser

 1. Så galt kan det gå når en voksen tukler med barn

 2. Opp­rørende be­skriv­else av hvor kynisk arbeids­folk er blitt ut­nyttet

 3. Anmelderen er imponert: En historisk roman av de sjeldne!

 4. Kunnskapsbasert og entusiastisk om viking­tida

 5. Hun jobber som advokat for Google. Så skrev hun en roman som virkelig tok av

 6. Han har anmeldt 27 av Saabye Christensens bøker. Denne gang er han ikke helt fornøyd

 1. Bokanmeldelser
 2. Skamløs
 3. Kultur
 4. Bokanmeldelse
 5. Sakprosa