Hvor ble det av de norske nazistene?

NRK-serien «Frontkjemperne» byr på historiene til eventyrlystne, naive, unge menn som ville kjempe for Norge ved å melde seg for Hitler. Ja vel?

5000 nordmenn - frontkjempere - gikk i tysk krigstjeneste under andre verdenskrig. Noen av dem forteller sin historie i en ny dokumentarserie på NRK.
Publisert: Publisert:
Grade: 3 out of 6
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

«Frontkjemperne», dokumentarserie på NRK, 4 episoder, premiere 6. april i NRK TV og NRK1. Produsent/regi: Alexander Kristiansen.

«Jeg kommer aldri til å forstå at jeg har gjort noe galt», sier en av nordmennene som kjempet på tysk side under krigen i dokumentarserien «Frontkjemperne». I ettertidens flomlys fremstår det som en uforståelig ting å si, men det er ett av forholdene denne dokumentarserien forsøker å forklare, med litt vekslende hell, for å si det forsiktig.

Rundt 3600 nordmenn ble frontkjempere i tysk tjeneste (andre kilder oppgir opp mot 5000). Denne dokumentarserien forteller historien til en drøy håndfull av dem gjennom intervjuer, dramatiseringer og historikere som setter personene inn i en større sammenheng. Bildene er dels klassiske krigsopptak, intervjuer og en god del rekonstruksjoner av det frontkjemperne forteller. Dramatiseringene tar oss med til skyttergravene utenfor Leningrad, til kamper i de finske skoger, rundt oljefeltene i Kaukasus og forsøket på å innta Moskva.

Sistnevnte kategori er ganske godt laget og gir serien en nødvendig, filmatisk rød tråd. Resten av opptakene strekker seg over mange år og er litt varierende i kvalitet. Det gjelder både frontkjemperne og ekspertintervjuene, som kunne vært mer effektivt redigert.

Ingen nazister?

Hvorfor meldte de seg? Vi får noen halvkveda viser. Noen var eventyrlystne, noen fryktet Den Røde fare fra bolsjevismen, noen ville forsvare Finland og alle – sier de selv – mener de kjempet for Norge. Ingen av de medvirkende oppgir nazistiske motiver, selv om alle var NS-medlemmer. Der «Frontkjemperne» på en ok måte svarer på «hvem, hva, hvor og når», faller det sammen når den skal svare på hvorfor.

Frontkjemperne fikk straff som landssvikere etter krigen, et tema serien kommer innom mot slutten.

Helt mot slutten trekkes det opp veldig interessante spørsmål rundt ansvar, motiver, landssvik og rettergangen mot frontkjemperne etter krigen. De tidligere frontkjemperne får, i alle fall langt på vei, snakke seg selv rene uten all verdens motstand. De mener de kjempet for Norge, og angrer ikke. Begge deler er naturligvis problematisk.

Frontkjemperne får litt, men ikke nok, motbør. Ekspertintervjuene modererer noe, men det etterlatte inntrykket er at eventyrlystne, naive, unge menn reiste ut for å forsvare Norge mot kommunismen. Fra start til slutt henger spørsmålet i luften: Når kommer de norske nazistene i tysk uniform?

De kommer aldri.

Falsk balanse?

Om serien ikke unnskylder frontkjempernes deltakelse i krigsforbrytelser, så møter de gamle mennene ikke veldig mye motstand. Selv historiker Terje Emberland og Sigurd Sørlie, som er med i serien, har kritisert framstillingen.

Stadig flere historier om unge eventyrere som slåss mot den røde fare kommer, men norsk nazisme er det Vidkun Quisling som står for. Dersom målet var å si noe om en større sammenheng, om de 5000 frontkjemperne, så klarer ikke serien det.

En viss verdi har det å høre noen av frontkjemperne fortelle og seg og sitt. Også krigshistorien skal belyses fra ulike vinkler, men da skal vi også ha i bakhodet at det finnes noe som heter falsk balanse. «Frontkjemperne» hviler tungt - for tungt - på nettopp frontkjempernes egne fortellinger og motiver. I et slikt perspektiv er «Frontkjemperne» både interessant og problematisk.

Publisert: