Spinkel motvekt mot klimaforskningen

BOK: En populærfaglig bok på 130 sider kan neppe velte klimapanelets omfattende dokumentasjon som er oppsummert av 800 klimaforskere, og som bygger på 6000 vitenskapelige studier.

  • Harald Liebich
    Harald Liebich
    Lærebokforfatter, Hjelmeland
Publisert: Publisert:
Grade: 2 out of 6
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Gregory Wrightstone: Motvekt - fakta om klima. Oversatt av Morten Jødal. Wigestrand forlag.

Gregory Wrightstone sin bok “Inconvenient Facts” er oversatt til norsk med tittelen «Motvekt – fakta om klima». Den lille boka sitt ambisiøse prosjekt er å bestride og mistenkeliggjøre hele den rådende klimaforskningen. Gregory Wrightstone legger ikke fram noen nye forskningsresultater om klimaendringer. Forfatteren bygger på velkjente påstander fra de som er skeptiske til menneskeskapt global oppvarming. 

Wrightstone lister opp 60 ‘ankepunkter’, men hovedbudskapet et likevel at CO₂-økningen og temperaturstigningen er et gode for menneskeheten og naturen. Ifølge Wrightstone vil det ikke finne sted noen forverring av livsvilkårene på en varmere klode. Mens klimavitenskapens beregninger forteller om lengre og mer intense hetebølger, mer styrtregn, flere oversvømmelser og mer ødeleggende stormer, beskriver Wrightstone en harmløs, grønn klode i en varmere verden. 

Men det mest sentrale punktet i lista over ‘ankepunkter’ blir bare ofret en side, og det er punktet som handler om karbondioksidets termiske egenskaper i atmosfæren. Wrightstone erkjenner at CO₂-utslipp påvirker global temperatur, men han mener at effekten «er liten», og uten å begrunne hvorfor. Når Wrightstone unnlater å drøfte i hvilket temperatur-område han tror klimafølsomheten ligger i, abdiserer han fra den egentlige klimadebatten. 

Mens klimavitenskapens beregninger forteller om lengre og mer intense hetebølger, mer styrtregn, flere oversvømmelser og mer ødeleggende stormer, beskriver Wrightstone en harmløs, grønn klode i en varmere verden. 

Klimafølsomheten er antatt temperaturøkning ved økning av CO₂-nivået i atmosfæren.  Hvis «liten» konkretiseres, må dette forstås som under en grads temperaturstigning ved dobling av CO2-nivået. Sannsynligheten for at følsomheten er langt høyere, bygger blant annet på at oppvarmingen virker selvforsterkende: Smeltende permafrost frigjør klimagasser, og et varmere hav svekker opptaket av CO₂. Vanninnholdet i atmosfæren vil også øke, og vann er den viktigste klimagassen. Dessuten, når is- og snømassene på kloden minker, reduseres refleksjonen av sollys, og mer solvarme absorberes i havet og på bakken. Skulle «Motvekt» ha hatt troverdighet, burde disse tilbakekoblingene blitt drøftet i tur og orden.

Intet vitenskapelig miljø i verden (institutter, universiteter, forskningssentre, vitenskapelige organisasjoner) forfekter en «liten» følsomhet. Heller ingen fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner begrunner en følsomhet under en grad.

Tittelen «Motvekt» blir derfor misvisende, for tittelen antyder at det eksisterer en klimafaglig leir som står for et helt annet syn på klimafølsomheten enn det FN’s klimapanel formidler.

Selv om de 60 punktene omfatter flere kontroversielle synspunkter, inneholder listen en del ubestridte klimatiske fakta, slik som varmeperioder og høye CO₂-nivåer i tidligere geologiske perioder. Disse periodene beskriver Wrightstone som blomstringstider. Jo, organismer kan tåle slike forhold hvis de får tilpasse seg gradvis gjennom evolusjon over flere tusen år. Da slike endringer skjedde raskt, fant det sted masseutryddelser av arter.

Der FN’s klimapanel opererer med ulike sannsynligheter og mulige scenarier, uttrykker Wrightstone seg kategorisk. Retorikken er krass mot de han kaller «yppersteprestene i den ortodokse klimakirken». 

Wrightstone er geolog og ikke klimaforsker. Han har hatt sin yrkeskarriere i gassindustrien. Wrightstone kan ikke vise til egne publiserte, vitenskapelige studier som dokumenterer at FN’s klimapanel sine beregninger av klimasensitivitet er feil, noe som burde være forutsetningen når et så grunnleggende forhold bestrides. En populærfaglig bok på 130 sider kan neppe velte klimapanelets omfattende dokumentasjon som er oppsummert av 800 klimaforskere, og som bygger på 6000 vitenskapelige studier.

Publisert: