Ulike regler for butikker og arrangementer: – Kan ha anbefalt tiltak som ser ulogiske ut, sier FHI

 • Morten Schwencke
  Journalist
 • Anders Veberg
  Journalist
 • Torstein Ringnes
  Redaksjonell utvikler
Publisert: Publisert:

Jørgen Roll er forbannet. Han leder Oslo Konserthus og har avlyst over 500 konserter under pandemien. 50 ansatte har vært helt eller delvis permittert. Det har vært tungt. Nå ser han på Aftenpostens gjennomgang av reglene for butikker og arrangementer.

Konserter har hatt mye strengere regler enn butikker, selv om begge samler folk.

Kulturlivet er hardest rammet i pandemien, og mange lever i praksis med et yrkesforbud. Onsdag leverer Koronakommisjonen sin rapport. Der blir de tøffe tiltakene og konsekvensene av dem tema.

– Ingen skal komme og fortelle meg at min stab lager dårligere smittevernplaner enn en blomsterbutikk, altså. Snarere tvert imot, sier Roll.

Butikker beregner selv

Hva ligger bak tiltakene for offentlige arrangementer og butikker, kjøpesentre og lignende?

I dag må de fleste butikker i Oslo og andre kommuner med høyt smittetrykk, være stengt. Unntaket er dagligvarer, apotek, vinmonopol og lignende. Men gjennom pandemien har reglene for butikker vært helt annerledes enn for arrangementer.

Helt kort kan forskjellene oppsummeres slik:

 • Arrangementer som teater, kino, konserter og idrett forholder seg til en konkret tallgrense. For eksempel: «Maks 100 personer innendørs».
 • Butikker og kjøpesentre har selv styrt hvor mange som kan komme inn, så lenge det er mulig å holde 1 meters avstand.

I praksis betyr det at store butikker kan slippe inn mange flere enn små. Hvor mange, beregner de selv. Da Helsedirektoratet gikk gjennom reglene på nytt i januar, begrunnet de dem slik:

«Butikklokaler er svært ulike, og det vil være utfordrende å finne en god beregningsmodell for antall personer».

De hadde også erfart at «bransjen tar smittevern på alvor». Med disse reglene har Ikea Slependen satt en maksgrense på 450 kunder. Små matbutikker har hatt maks åtte kunder.

– Jeg blir helt forskrekket når jeg hører at disse butikkene har kunnet telle opp selv og åpne, sier Jørgen Roll.

Hadde Oslo konserthus selv kunnet gjøre det samme, hadde de hatt plass til 706 personer i sin store sal.
Det har Roll visst siden juni.
Da fikk han godkjent dette salkartet av kommuneoverlegen i Oslo, som hadde rådført seg med FHI.
I den lille salen ville det vært plass til 134 personer.

På den tiden var også smitten lav. Men maksgrensen på 200 personer for innendørs arrangementer ble aldri hevet. Utendørs har maksgrensen vært høyere. Men den ble aldri justert etter størrelse.

Siden november har det vært forbud mot arrangementer i Oslo kommune. Da økte smitten. Kommunen krevde to meters avstand i butikker. De fikk selv regne ut maksantall etter en veiledende modell. Med dette regnestykket hadde Oslo Konserthus hatt plass til 325 i sin store sal.

Muterte virus økte smitten på ny i 2021. Da ble de fleste butikker helt stengt i Oslo og andre utsatte kommuner.

– Urimelig og systematisk forskjellsbehandling

I starten av pandemien mente FHI at arrangørene skulle få gjøre egne sikkerhetsvurderinger. De landet på at arrangører og kommuner ikke hadde kapasitet til å vurdere hvert enkelt arrangement.

– Det er veldig mange ulike aktører, alt fra små bedehusmiljøer til store konsertarenaer. Det har nok ikke vært så enkelt å tilpasse reglene til hele spekteret av arrangementer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører er uenig. Lokaler har allerede et maksantall i forbindelse med brannsikkerhet, avhengig av areal.

– Man kunne tatt utgangspunkt i en prosentandel av dette tallet. Men myndighetene har ikke vært villige til å lytte til løsninger. Det oppleves som urimelig og systematisk forskjellsbehandling, sier hun.

Ordvalg hindret mange arrangementer

Målet med reglene har vært å begrense møteplasser og bevegelser, forteller Vold.

– Dette betyr at vi gjennom pandemien kan ha anbefalt tiltak som ser ulogiske ut i forhold til hverandre, men som gir mening i sum, sier hun.

I oktober pekte FHI på faktorer for å unngå massesmittehendelser: Adferd, varighet, areal og volum. Dersom folk beveger seg lite og har god plass, er risiko for massesmitte liten. Surrer folk rundt i et lite rom mens de skriker og synger, øker risikoen.

Samtidig har helsemyndighetene pekt på flere faktorer som taler til arrangørenes fordel:

 • Når arrangørene er profesjonelle, har helsemyndighetene forventet «bedre etterlevelse av anbefalte og lovregulerte smitteverntiltak».
 • I samme vurdering mente FHI at det var tilstrekkelig med ett ledig sete mellom folk dersom setene er fastmonterte.
 • Mer kunnskap har gjort det mulig å se hvilke arrangementer som har lav risiko for smitte.
 • Risikoen ble vurdert som «mye mindre» for arrangementer med faste seter, som kino og teater.

Lenge var det mildere tiltak for arrangementer med «fastmonterte seter». I februar erkjente FHI at den formuleringen er tolket så snevert at det «forhindret gjennomføringen av en rekke større arrangementer de siste månedene». Fra da var formuleringen «faste, tilviste sitteplasser».

Fra 12. oktober økte regjeringen maksgrensen fra 200 til 600 personer på utendørs arrangementer, fordelt på tre kohorter. Denne maksgrensen var den samme for alle, uavhengig av hvor stor stadion man hadde. Her fra Viking stadion, som normalt tar 15.900 tilskuere.

– Må forholde oss til data, ikke dill

Underveis i pandemien har forskning gitt Jørgen Roll håp.

Først viste tyske forskere at det var lav smitterisiko på et testarrangement med 1400 deltagere. Resultatene tydet på at ventilasjon var svært viktig. Det samme viste en senere studie fra Dortmund konserthus, som også pekte på munnbind som svært effektivt. Dette konserthuset ligner veldig mye på Oslo Konserthus.

– Kunne du gjennomført konserter med 700 publikummere med god samvittighet nå?

– Det er frivillig for folk å gå på konsert, men jeg ville vært helt trygg på å arrangere. Vi må forholde oss til data ikke datoer, sier Erna Solberg. Det vi har av data tyder på at dette er helt trygt. Vi må forholde oss til data, ikke dill, vil jeg si.

Helsemyndighetene har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om hvorvidt denne kunnskapen har påvirket deres råd.

Denne dukken ble brukt til å simulere spredningen av partikler fra pusten i konsertsalen i Dortmund. Munnbind viste seg å være svært effektivt for å hindre at partikler med smitte spredte seg.

Kan være stort smittepotensial

Line Vold forteller at vi fortsatt ikke vet nok om effekten av hvert enkelt tiltak. Men summen av tiltak har hatt god effekt på å få ned smitten.

I en uttalelse peker Helsedirektoratet på flere forskjeller mellom butikker og arrangementer (se faktaboks). Selv om FHI mener det er liten smittefare med profesjonelle arrangører og faste plasser, legger direktoratet til grunn at det kan være et stort smittepotensial ved arrangementer.

Det er blant annet fordi deltagerne beveger seg rundt i lokalet når de kommer, går eller skal på toalettet, skriver direktoratet.

Helsedirektoratet mener kø utgjør en risiko for smitt på arrangementer. Dette bildet er fra Ikea Slependen en julidag i 2020.

Snart gjenåpning, men skillet vedvarer

I regjeringens plan for gjenåpning skal maksantallet for arrangementer øke. Men også dette skal skje uten at man justerer for størrelse på lokalet. Dette er i tråd med helsemyndighetenes siste anbefaling. Butikkene skal fortsatt få bestemme maksantall selv.

Med dette blir kulturlivet nok en gang nedprioritert, mener Tone Østerdal. Om poenget er å begrense mobilitet, må det også gjelde butikkene, mener hun.

– Hvis ikke, signaliserer regjeringen at kulturlivet er mindre verd. De kunne like gjerne prioritert omvendt. Jeg kjenner at blodet bruser, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementet avviser at kulturlivet nedprioriteres. Regjeringen vurderer ikke profesjonaliteten hos kulturarrangører annerledes enn blant dem som driver butikker, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i en e-post.

Han mener det har vært saklige grunner til å regulere kulturlivet annerledes, og at det ikke er mulig med tiltak som oppleves som rettferdige for alle.

– Så langt har vi ikke hatt grunn til å tvile på at reguleringen for arrangementer og butikker i all hovedsak er riktig og velbegrunnet gitt forskjellene mellom disse næringene. Det ligger ikke nå an til å la hver enkelt arrangør bestemme hvor mange personer som kan være til stede, skriver han i en e-post.

Publisert:
 1. Kultur
 2. Konsert
 3. Teater
 4. Oslo
 5. Webview

Mest lest

 1. Vidar Nisja har fått ny jobb

 2. Statsministerens kon­tor kan ha brutt enda flere lover og regler

 3. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 4. Huset deres har vunnet arki­tektur­pris: – Plan­løsningen fungerer vel­dig bra for oss