• Hvis du vil lære å spille et instrument, er det mange muligheter i vårt distrikt. Men forskjellene er store blant de ulike skolene, både i pris og når det gjelder lærernes kompetanse. Matt Dunham / TT / NTB Scanpix

Store forskjeller mellom de private musikkskolene

Det finnes nok mange forskjellige grunner til at folk velger privatundervisning i stedet for kommunal kulturskole. Men pris er ikke en av dem.