• Stavanger har så langt ikkje kome i gang med markeringa av tiårsjubileet for kulturhovudstadsåret. Jon Ingemundsen

Kaotisk 2008-markering

KOMMENTAR: Stavanger går inn i sommarferien 2018 utan nokon tydeleg plan for tiårsjubileet for kulturhovudstadsåret 2008.