• Andrea Hebnes Tobekk går på Jåttå videregående skole. Hun mener at nynorsk snakkes ned ved skolen, også blant norsklærerne. Carina Johansen

Hun gikk et halvt år uten lærebøker

23 prosent av elevene i Rogaland har nynorsk som hovedmål i grunnskolen. Tallet faller til bare 6 prosent på videregående. Opplevelsene til Andrea Hebnes Tobekk kan forklare hvorfor.