Lindemannprisen til Asheim

Heder, ære og 150.000 kroner til komponisten, organisten og pianisten Nils Henrik Asheim fra Lindemanns legat.

Publisert: Publisert:

Nils Henrik Asheim får Lindemannprisen for sitt virke som komponist og utøver.

Denne artikkelen er over åtte år gammel

Lindemanprisen deles vanligvis ut hvert år til en komponist, utøver eller pedagog, som har gjort en spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv.

— Fantastisk! Jeg er stolt over å få prisen, det er en stor oppmuntring, sier Asheim til legatets nettsider.

Ifølge juryen har prisvinneren helt siden han var svært ung ytt viktige bidrag til norsk musikkliv. Først og fremst som komponist, men også som en betydelig utøver og organisator.

Som komponist kan Asheim vise til en usedvanlig stor og allsidig produksjon, som er unik i sin bredde. Her er det alt fra musikk for barn til dyptloddende kunstmusikalske verk, og Asheim har vist stor håndverksmessig dyktighet og et personlig kunstnerisk uttrykk”, heter det i juryens begrunnelse for å gi Lindemanprisen til Asheim.

Hedres som utøver

Men også hans virke som utøver på enten orgel eller piano, vies oppmerksomhet av juryen:

”Asheim har utviklet sin helt særegne improvisasjonsstil. Han har videreført den tradisjonelle orgelimprovisasjonen på en dristig og nyskapende måte, med radikal utforsking av klanglige og uttrykksmessige muligheter. Og – i samarbeid med musikere innen flere sjangre har han utfordret vanlige forestillinger om kulturelt og stilmessig adskilte områder”.

Her har han – i god lindemansk ånd – med stor originalitet funnet nye og perspektivrike uttrykksmuligheter gjennom sammenføring av musikkformer på tvers av det som gjerne oppfattes som kunstnerisk og folkelig kultur , sier juryen.

Publisert: