• Storfebonde Lars Halvor Stokstad Oserud i Ullensaker er opptatt av at dyrene har det bra, og har ingen betenkeligheter med å produsere kjøtt. Espedal, Jan Tomas

Storfebonde: – Veganerne bruker ord som drap og mord, det hører ingen steds hjemme

Debatten om å spise kjøtt eller ikke, blir også en konflikt mellom by og land om hvordan vi skal utnytte ressursene i Norge.