- Fantasy er undervurdert

Fantasylitteraturen blir ofte kritisert og oppfattet som en flukt fra virkeligheten. Litteraturviter Janne Drangsholt mener at serier som «Harry Potter» og «Narnia» sier noe om hvem man egentlig er og hvor man hører hjemme.