Tolkningstrøbbel hos Skatteetaten gir kino-kutt

Skatteetaten mener regjeringen aldri påla kinoene å stenge i mars 2020. Kinoene kunne ha kjørt film, uten gjester, mener etaten. Derfor blir støtten fra regjeringens kompensasjonsordning kuttet.

Håvard Erga, kinodirektør for Odeon Stavanger reagerer på forskjellsbehandling fra Skatteetaten.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Skatteetaten mener altså at vi kunne holdt åpent, kjørt film og hatt alle ansatte i jobb, men uten gjester og omsetning. Det virker litt dumt, sier kinodirektøren i Odeon Kino i Stavanger, Håvard Erga.

Han virker mer oppgitt enn bekymret, for han har både Virke, regnskapsføreren og advokaten på sin side. Alle klør seg litt i hodet over denne saken.

Les også

Kan me bli for forsiktige i korona­­pandemien? Kva då med kulturlivet?

Ulike tolkninger av regjeringens beskjeder

Flere kinoer i Norge har altså blitt pålagt å tilbakebetale deler av støtten de fikk i vår, og har fått beskjed om at de risikerer administrativ sanksjon – også kalt ekstraskatt, for å ha oppgitt feil informasjon i søknaden.

Odeon Kino i Stavanger søkte på kompensasjonsordningen i vår. De søkte som «myndighetsstengt» virksomhet og hadde derfor krav på å få utbetalt omtrent 90 prosent av deres faste utgifter i kriseperioden. Ordningen til regjeringen var åpen, automatisk og til dels bygd på tillit, der kontrollen av informasjonen skulle komme i ettertid.

Nå mener skatteetaten at Odeon Stavanger ikke har vært «myndighetsstengt» og har derfor kun krav på å få godkjent 80 prosent av tapet.

Mellomlegget til Stavanger-kinoen ligger på 268.000 kroner, men de trues også med ekstraskatt.

Det hele bunner ut i ulike tolkninger av regjeringens koronatiltak fra 12. mars 2020. Da Helsedirektoratet forbød og stengte ned bl.a. kulturarrangementer.

Les også

Strømmetjeneste klar med film om Billie Eilish – skal også opp på kino

Sendt brev til departementet

Nå har Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, sendt brev til Finansdepartementet hvor han ber om en oppklaring i saken.

– De må få på plass en tydelig definisjon av hvem som var myndighetspålagt stengt. Når myndighetene gir beskjed om at kundene ikke skal møte opp, er du etter alle praktiske formål stengt, sier Horneland Kristensen.

Les også

Kinodirektøren: – Beste kinohelg siden nedstengningen

– Er du kino, så er du kino

Noen kinoer ba Skatteetaten om å definere regelverket før de sendte inn søknaden. Her har, ifølge Virke, etaten gitt villedende veiledning og kinoene har fått ulike svar. I tillegg har noen kinoer fått søknaden godkjent, mens andre har ikke. Dette reagerer Horneland Kristensen kraftig på:

– Det er urimelig. Vi forstår det ikke. Er du kino, så er du kino.

– Det er ikke mye penger det er snakk om, men det er prinsippet. Dette gjelder ikke bare for oss, men for de fleste kinoer i Norge. Alle har krysset av på «pålagt stengt» i søknaden, sier Erga.

Finansdepartementet mottok henvendelsen fra Virke forrige uke, og har ikke hatt anledning til å svare Virke ennå. De avventer å kommentere til de har besvart Virke.

Kinoer ikke myndighetsstengt

Skatteetaten kan ikke uttale seg om enkeltsaker, men seksjonssjef Hanne Kjørholt kan si følgende:

– I forhold til kompensasjonsordningen for næringsdrivende er det i utgangspunktet opp til foretaket som søker å opplyse om hvilken virksomhet de bedriver, og om den var myndighetsstengt etter regelverket. Hvilke virksomheter som var myndighetsstengt er regulert i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 14. Bestemmelsen ble endret flere ganger i løpet av våren etterhvert som samfunnet ble åpnet mer opp, her finnes opprinnelig kunngjort versjon; https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-27-470/§14. Kino var ikke myndighetsstengt virksomhet. Rett til 90 prosent dekning av kostnadene gjelder ikke foretak som kun indirekte var rammet av statlig pålegg om stenging, forklarer Kjørholt og fortsetter:

– Kompensasjonsordningen er basert på tillit. Skatteetaten foretar både automatiske og maskinelle kontroller før utbetaling. Dette gjelder generelt for alle bransjer, også kinovirksomhet. Det er flere ulike faktorer som avgjør hvilket løp sakene havner i. Arbeidet med etterkontroll pågår nå for fullt og vil fortsette utover høsten og i 2021, og kan gjelde kontroll av virksomheter som både har vært håndtert automatisk eller manuelt der vi ellers finner grunn til å undersøke en sak nærmere.

Publisert: