• Ingeborg Kvame er ein av kunstnarane som har sitt daglege virke i det nye atelierhuset på Tou Scene i Stavanger. Kristian Jacobsen
    Galleri

Kulturlivet meiner kulturhovudstaden løfta kulturens status

Kulturlivet er på linje med folket i den positive vurderinga av Stavanger som kulturby ti år etter Stavanger 2008. Mange av kulturaktørane meiner den viktigaste etterverknaden av kulturhovudstadsåret er at kulturens status blei løfta.