• Millionkutt til kulturfeltet, samanlikna med kommunedirektørens forslag. Dette viste seg å vera fasit då Stavangers nye, raudgrøne fleirtal la fram sitt første budsjett onsdag. Jarle Aasland

Stavangers nye fleirtal kuttar millionar i kulturbudsjettet

Det nye politiske fleirtalet i Stavanger kommune kuttar nesten fem millionar kroner i kulturbudsjettet for 2020, samanlikna med kommunedirektørens forslag.