Sober bok om vanskelig emne

SAKPROSA: Det jeg leste og refleksjonene rundt det jeg hadde lest, kom til meg om natten i halvvåken tilstand. Jeg lærte mye av denne boken som jeg vil ta med meg, skriver oljehistorier Gunnar Nerheim.

Boligplattformen «Alexander L. Kielland» i forbindelse med snuoperasjonen i Gandsfjorden i september 1983, drøyt tre år etter ulykken som tok 123 liv.
 • Gunnar Nerheim
  Gunnar Nerheim
  Gunnar Nerheim, professor emeritus i moderne historie, UiS
Publisert: Publisert:
Grade: 5 out of 6
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Tommas Torgersen Skretting: Alexander Kielland-ulykken. Tragedien, spillet og hemmelighetene som kunne ha veltet en oljenasjon

Kagge Forlag

Oslo 2019

Det er utgitt mange bøker om Alexander Kielland-ulykken. Er det noen grunn til å utgi en ny bok nå, nesten 40 år etter? I forordet skriver forfatteren at han vil forsøke å finne svar på hvorfor det fortsatt er så mange teorier om årsaken til ulykken. Hva skjedde ute i havet på Ekofisk i løpet av et par timer om kvelden den 27. mars 1980? Det ene av fem bein på det nedsenkbare borefartøyet «Alexander Kielland», som ble brukt som boligplattform, løsnet eller ble revet av. Fartøyet kantret og «Alexander Kielland» gikk til bunns. Mange overlevde, men 123 mennesker mistet livet.

Les også

LES OGSÅ: Kiellands dype hemmelighet

Det finnes fortsatt overlevende, skriver Skretting, som mener at de har viktige ting å fortelle om det som skjedde i de dramatiske minuttene, men som ikke ble hørt eller trodd. Mange har aldri kunnet akseptere den offisielle årsaksforklaringen fra Granskningskommisjonen. Skretting har hørt på hva mange av dem har å si og forteller deres historier. Store mengder arkivmateriale er blitt tilgjengelig for forfatteren. Dette materialet har Skretting brukt godt. Det nye kildetilfanget har gjort det mulig «å sjekke påstander, utfordre etablerte sannheter og sette ulike fortolkninger opp mot hverandre.» Så langt jeg kan se har ikke forfatteren noen klar konklusjon, og dette er faktisk en av bokens store styrker.

Tommas Torgersen Skretting jobber til daglig som nyhetssjef i Aftenbladet.

Hovedteorier

Dette er en bok om hva som hendte, hvorfor det hendte, og hvordan perspektivene endret seg etter hvert som tiden gikk. Først kom ulykken og det store sjokket. Etter hvert kom konsekvensene av ulykken i fokus – for ulike aktører fra den enkelte berørte til Phillips Petroleum, rederi, forsikringsselskaper, institusjoner ansvarlig for sikkerheten på sokkelen til statsministernivået.  

Fra ulykken skjedde og fram til i dag har det vært to hovedteorier om hva som var årsaken til ulykken:

Dagen etter kantringen var det bare fire bein som var synlige i bølgene.
 • En utmattingssprekk i ett av de horisontale stagene i undervannskonstruksjonen hadde vokst uten å bli oppdaget. Den 27. mars 1980 røk staget som en følge av bølgebelastninger dag ut og dag inn. Etter at staget røk, røk også beinet. Da beinet røk, mistet fartøyet stabiliteten og kantret. Dette var Granskningskommisjonens konklusjon. Ulykken var et resultat av konstruksjonsfeil.
 • «Alexander Kielland» ble forhalt bort fra Edda-plattformen på grunn av at været ble stadig dårligere rundt klokken 18 den 27. mars. Da ble det gjort en operasjonell feil. Fartøyet ble utsatt for langt større belastninger på ankrene enn tillatt. Dette førte til at det ene beinet ble brutt av og fartøyet kantret i løpet av få minutter. 

Hvis årsaken var konstruksjonsfeil, kunne ansvaret for ulykken plasseres i Frankrike – hos de som hadde konstruert og bygd fartøyet. Hvis det ble begått en operasjonell feil, falt ansvaret for ulykken på de som hadde det maritime ansvaret for operasjonen der og da, og de som hadde laget og godkjent prosedyrene. I dette tilfellet ville ansvaret bli liggende i Norge – hos de ansatte i rederiet, hos ledelsen i rederiet, i Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet og Det norske Veritas.

Det franske materialet

Framstillingen er en blanding av vitenskapelig historieskriving og journalistikk uten kilder. Boken er på 351 sider. Den har 241 noter, dvs. ca. 0,7 note pr. side. Det kan virke som om Skretting ofte har ansett det som overflødig å dokumentere med noter når han bygger på intervjuer med overlevende eller journalistkolleger eller politikere.

Fortellingen han har skrevet med utgangspunkt i styreprotokollene må kunne sies å være noe av det beste i hele boken.

Skretting har hatt tilgang til styreprotokollene for Stavanger Drilling II AS, som var ansvarlig for driften av «Alexander Kielland». Fortellingen han har skrevet med utgangspunkt i styreprotokollene må kunne sies å være noe av det beste i hele boken. Det samme gjelder hans gjennomgang av det franske materialet.

Etter at Phillips Petroleum og gruppen av norske forsikringsselskaper hadde varslet et stort søksmål mot de franske selskapene som designet og bygde borefartøyet, oppnevnte Tribunal de Commerce i Paris sin egen undersøkelseskommisjon i mai 1982. Den franske kommisjonen leverte en rapport på rundt 430 sider i 1985. Den franske kommisjonen og franske domstoler kom til en annen konklusjon enn den «helnorske undersøkelseskommisjonen». Det endte med et forlik mellom de norske saksøkerne og de franske saksøkte i 1991, etter at det ble gjort til en politisk sak.

Språklig er den omfattende bruken av historisk presens i en bok om fortiden trettende. Enkelte kapitler ville blitt langt lettere å lese ved små endringer i rekkefølgen av momentene. Etter hvert aksepterte jeg skrivestilen og ble mest opptatt av forfatterens sobre gjennomgang av teorier om årsakene, drøfting av interesser og interessekonflikter på enkeltmenneskers nivå, mellom bedrifter og aktører, til konsekvenser på høyeste politiske nivå. Det jeg leste og refleksjonene rundt det jeg hadde lest, kom til meg om natten i halvvåken tilstand. Jeg lærte mye av denne boken som jeg vil ta med meg.

Publisert:
 1. Alexander L. Kielland-ulykken
 2. Nordsjøen
 3. Oljeindustrien
 4. Anmeldelse
 5. Bokanmeldelse

Mest lest akkurat nå

 1. Det blir gjenåpningsfest både i Stavanger og Sandnes

 2. Da Haaland kom, så verdens­mesteren hans store svakhet

 3. – JESSSSS! Endelig slutt på å være politi

 4. Hundretusener deltok i klima­protester i Tyskland

 5. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 6. Fra mandag av må flere hurtig­teste seg selv i Stavanger