• Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), til venstre, holder grunnsteinen for Arkivenes hus på Ullandhaug. Til høyre daglig leder i iPark Eiendom, Cecilie W. Melbye, som er byggherre. Foto: Jonas Haarr Friestad

Kulturarven samles under ett tak

I dag må man gå i ulike arkiver i Stavanger for å finne stoff om oldeforeldre eller hendelser under krigen. Neste år samles alt i Arkivenes hus på Ullandhaug.