• Forfattaren Henrik Nor-Hansen, til høgre, skal ha blitt intervjua av Stavanger Aftenblad om romanen "Termin. En framstilling av vold i Norge". Intervjuet skal ha skjedd innandørs. Rune Vandvik

Ei framstilling av Henrik Nor-Hansens nye roman

Forsommaren 2016 skal stavangerforfattaren Henrik Nor-Hansen ha gitt ut romanen "Termin. En framstilling av vold i Norge".