• Regissør Arnulf Haga, riddar av St. Olavs Orden for sine bidrag til norsk teater, meiner «Harald Dovrefostre» kjem til å bli ei fantastisk førestilling. Jarle Aasland

– Ikkje flinke nok til å ta tak i vikingtida

– Noreg har ikkje vore flinke nok til å ta tak i vikingtida og den norrøne arva vår. Me har romantisert det, seier Arnulf Haga, som er aktuell med musikalen «Harald Dovrefostre».