• Ulrich Vogl, «Entfärbt/Decolorized», avfarget 3D-kart, tekstil. Trond Borgen
    Galleri

Luftslott i galleriet

UTSTILLING: Dette er vakkert, skriver Trond Borgen. Men det er også tømt for innhold, som klisjeer.