• Trond Birkedal skal sørga for politiske diskusjonar på Kåkå kverulantkatedralen i vår - etter å ha vore heilt ute av politikken sidan 2011. Kristian Jacobsen

Tilbake i manesjen

Trond Birkedal følte nesten han var utru første gong han stemte eit anna parti enn Frp. Men fordelen med å stå utanfor politikken, er han endeleg er fri til å meina det han sjølv vil.